Ga naar de inhoud

Diensten

Er is een breed scala aan mogelijkheden, welke wij toe kunnen passen, om een mogelijk probleem op te lossen.

Trillingsmetingen

Een methodiek die gebaseerd is op het vastleggen van een tijdsignaal welke met behulp van de Fast Fourier Transformatie gepresenteerd wordt als een frequentiespectrum.

Troubleshooting

Om de grondoorzaak van een onbekend probleem aan te wijzen, 'problem solving' methodische aanpak.

Nulmetingen

Bij nieuwbouw, na revisie, of een deskundige analyse van een hardnekkig resonantie probleem.

On-site balanceren

Roterende machineonderdelen of constructies die niet in balans zijn, veroorzaken trillingen en onnodige slijtage. Door het balanceren van uw rotating equipement worden deze trillingen voorkomen en wordt de levensduur van uw installatie verlengd.

Inspecties

Thermografie of boroscopie zijn waardevolle inspectietools om afwijkingen te constateren. Temperaturen zijn in industriële processen belangrijk en hiermee een uitstekende controleparameter. Middels boroscopie kan de staat van tandwielen of lagers worden vastgesteld.

Smeertechniek

Smeertechnisch onderhoud is een vaak onderschat- of vergeten onderwerp. De waarde van goede smering is echter zeer groot en kan een installatie maken- of 'breken'.

Lagerconditie

Met behulp van een betrouwbaar Condition Monitoringsprogramma krijgt u inzicht in de werkelijke conditie van uw lager en wisselt u het lager op het juiste moment.

Stroomdoorgang

Er zijn factoren binnen een elektrische aandrijving welke eroderen veroorzaakt. Mechanische schade kan ontstaan door een elektrotechnische onvolkomenheid.

Uitlijnen

Om verhoogde slijtage en trillingen te voorkomen, is het bij het koppelen van twee machines van groot belang dat de hartlijn van beide machines exact in één lijn liggen.

Kan de reductie zijn in levensduur van een lager bij een uitlijnfout
0 %
Van vroegtijdige lageruitval kan voorkomen worden
0 %
Levensduurverlenging kan gerealiseerd worden met condition monitoring
0 %

Kies voor betrouwbaarheid

M&M Rotating
M&M Rotating