Ga naar de inhoud

Werkwijze

M&M Rotating hanteert een professionele werkwijze van meetmethodiek t/m de beoordelingen.

Meetmethodiek

M&M Rotating maakt gebruik van een methodiek die gebaseerd is op het vastleggen van een tijdsignaal welke met behulp van de Fast Fourier Transformatie gepresenteerd wordt als een frequentiespectrum.

Onderhoudsconcept

Ons onderhoudsconcept omvat drie vormen. Onderhoud bij defect, preventief onderhoud en predictief onderhoud. Voor elke installatie en fase hebben wij een passen onderhoudsplan.

Beoordelingen

Door periodieke trillingsmetingen te verrichten aan de installaties, wordt een historie opgebouwd waardoor een goed inzicht wordt verkregen in veranderingen in het trillingsgedrag van de betreffende installatie.

Kan de reductie zijn in levensduur van een lager bij een uitlijnfout
0 %
Van vroegtijdige lageruitval kan voorkomen worden
0 %
Levensduurverlenging kan gerealiseerd worden met condition monitoring
0 %
M&M Rotating
M&M Rotating

Kies voor betrouwbaarheid