Ga naar de inhoud

Meetmethodiek

MK vibration services maakt gebruik van een methodiek die gebaseerd is op het vastleggen van een tijdsignaal welke met behulp van de Fast Fourier Transformatie gepresenteerd wordt als een frequentiespectrum.

Gemeten in versnelling

Er wordt gemeten in versnelling, hetgeen desgewenst geïntegreerd wordt naar snelheid of verplaatsing. Dit spectrum laat de amplitudes van de trilling op diverse frequenties zien. We zien dus eigenlijk de hoogte van de trillingssinus.

Soorten spectra

De volgende opsomming geeft aan welke soorten spectra ik gebruik.

  • De Velocity spectra, waarin de amplitude’s worden gepresenteerd in effectieve waarde, namelijk mm/s RMS.
  • De Acceleratie spectra, waarin de amplitude’s weergegeven worden in g. Dit is gelijk aan 1x de gravitatie versnelling, ofwel 9,81 mm/s². De weergave geschied in g (piek- waarde).
  • De Envelope spectra, wat een transformatie is van de energie in het hoogfrequente domein en weergegeven wordt in het lagerfrequente spectrum. Hierdoor zijn de verschijnselen terug te wijzen naar diverse bedrijfstoerentallen. Deze waarde word gepresenteerd in gE (piek-piekwaarde).

Door deze spectra weergaven wordt het mogelijk om alle veranderingen in het trillingsgedrag, veroorzaakt door diverse problemen zoals onbalans, tandingrijping, lagerconditie, enz, zichtbaar te maken en te bewaken. De kracht van envelope metingen ligt in het detecteren van impactachtige signalen. Deze impactachtige signalen, zoals lagerschades en tandschades, worden uit de trillingssignalen gefilterd en zichtbaar gemaakt.

Het volgende figuur laat algemeen zien hoe een spectrum getoond wordt. Dit betreffende spectrum laat diverse defecten in een elektromotor zien.

Meetmethodiek
Kan de reductie zijn in levensduur van een lager bij een uitlijnfout
0 %
Van vroegtijdige lageruitval kan voorkomen worden
0 %
Levensduurverlenging kan gerealiseerd worden met condition monitoring
0 %

Kies voor betrouwbaarheid