Ga naar de inhoud

Stroomerosie CMS/EDM

Zoals de naam impliceert zijn er factoren binnen een aandrijving (frequentieregelaar+motor+TWK/pomp/fan…etc) welke eroderen veroorzaakt.

Hoe ontstaat mechanische schade?

Je kan stellen dat er mechanische schade ontstaat door een elektrotechnische onvolkomenheid.

Genoemde factoren bestaan uit:

  1. Circulerende common mode stroom door het frame van een motor.
  2. Capacitieve circulerende common mode stroom door het frame van een motor.
  3. Elektrische ontladingen t.g.v. item 1+2 over een lager van een motor. Men noemt deze ook wel : Electirical Discharge Machining. (EDM)

Power Quality metingen

Genoemde ontladingen zijn de magnetische velden die ontstaan rondom de EDM impulsen. Deze zijn meetbaar met onze handheld inductiemeter. Dit is een indicatieve meting die alleen aantoont dat een motor, TWK etc. op niet gewenste wijze extra belast wordt. De mate waarin er sprake is van extra belasting voor een installatie is afhankelijk van de effectieve waarde van de eerder 3 genoemde items. Hiervoor zijn power quality metingen noodzakelijk om dit vast te stellen.

Kan de reductie zijn in levensduur van een lager bij een uitlijnfout
0 %
Van vroegtijdige lageruitval kan voorkomen worden
0 %
Levensduurverlenging kan gerealiseerd worden met condition monitoring
0 %

Kies voor betrouwbaarheid