Ga naar de inhoud

Smeertechniek

Een cruciaal onderdeel van het onderhoud.

Compleet smeertechnisch onderhoud

Ook compleet smeertechnisch onderhoud van uw machinepark kunnen wij voor u verzorgen. Samen maken we een smeerplan en op basis daarvan bepaalt u welke werkzaamheden u aan ons wilt uitbesteden; en wanneer! Het in kaart brengen van smeerpunten en deze gegevens verwerken in een speciaal software programma. Voordelen hiervan zijn dat er geen smeerpunten meer overgeslagen worden en dat u inzicht heeft in uw smeermiddelenverbruik. Automatische smering behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden, volledig verzorgt en voor u totaal ontzorgt.

Smeertechniek is meer dan op gezette tijden een lager van een beetje vet voorzien…. Te weinig smeermiddel is niet goed voor een lager, dat weet iedereen. Teveel smeermiddel komt de levensduur van een lager ook niet ten goede, nog afgezien van de verspilling van smeermiddel bij over-smering.

De levensduur van een lager is afhankelijk van diverse factoren; naast de werktuigbouwkundige aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden is de conditie waaronder een lager in bedrijfssituatie moet presteren mede bepalend voor de keuze van het toe te passen smeermiddel.

Alleen bij een juiste keuze van smeermiddel kan het uiterste rendement verwacht worden en dus toenemende productiviteit en uiteindelijk lagere onderhoudskosten. Het op de juiste tijd  in de juiste hoeveelheden toedienen van smeermiddel in welke toepassing dan ook heet smeertechniek

Optimaal en bedrijfszeker functioneren

Goed smeertechnisch onderhoud is een belangrijke schakel voor optimaal en bedrijfszeker functioneren van kostbare machines. MK vibration services kan uw complete smeertechnisch onderhoud verzorgen. Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van smeerschema’s, inhoudelijk met smeerlocaties, smeerfrequentie alsmede het aangeven van de productsoort en het adviseren van de smeerhoeveelheid. Smeerrondes kunnen door ons verwerkt worden in een uitgebreid programma; Zo heeft u een compleet overzicht van smeertaken; dagelijks-, wekelijks-, maandelijks én de historie.

Naast het smeertechnisch onderhoud bestaat een belangrijk deel van onze werkzaamheden uit het adviseren, ontwerpen en onderhouden van (automatische-) smeersystemen. De werkzaamheden houden o.a. in het met een hulpmiddel (vetspuit + stethoscoop) van smeermiddel voorzien het zogeheten Sonisch smeren, controle en vullen van oliepotjes, het bij stilstand van de machine- controleren van oliepeil in bijv. tandwielkasten enz. Uiteraard behoort het nemen van periodieke oliemonsters eveneens tot de mogelijkheden. Deze worden geanalyseerd in het lab en u krijgt een volledige rapportage van de conditie van de olie.

Tandwielkast inspecties

Beluchters: Beter voorkomen dan genezen. Wat zijn de gevolgen van een slechte beluchting bij een reductor en welke invloed heeft dit op mijn smeermiddel? Slechte beluchting kan zorgen voor contaminatie en vervuiling van de olie. Snelle veroudering en verhoogde slijtage, maar ook overdruk en lekkende afdichtingen kunnen een gevolg zijn.

Tandwielkast inspectie middels Endoscoop

Een inspectie naar de conditie van de tanden in de tandwielkast geeft een verduidelijking over de mate van slijtage.

In een stilstand de tandwielen (en lagers) controleren op beschadigingen, draagbeeld en afwijkingen tussen de tandflanken.

Tandwielkast-inspectie-endoscoop

Oliemonstername

Een juiste oliemonstername en olieanalyse, geeft inzicht in de conditie van de olie en hiermee de conditie van uw machine. Geeft duidelijkheid over de kwaliteit van de olie en eventuele slijtage (vocht in de olie, vervuiling, staaldeeltjes, viscositeit). De vacuumpomp, is zo ontworpen dat geen van de onderdelen in contact komt met de olie. Hiermee wordt kruisbesmetting voorkomen en dus een verkeerde analyse van de olie. Door het creeren van een onderdruk/vacuum in de pot/fles wordt de olie aangezogen.

Olieanalyse betreft zowel ISO waarde, viscociteit, TAN waarde, PQ getal, watergehalte, chemisch- en reinheidsanalyse en aantal slijtage elementen. Om u te voorzien van een goed en onafhankelijk advies, wordt het oliemonster niet door ons geanalyseerde maar door een gespecialiseerd analyse laboratorium.

Oliemonstername
Oliemonstername smeertechniek
Kan de reductie zijn in levensduur van een lager bij een uitlijnfout
0 %
Van vroegtijdige lageruitval kan voorkomen worden
0 %
Levensduurverlenging kan gerealiseerd worden met condition monitoring
0 %

Kies voor betrouwbaarheid