Ga naar de inhoud

Lagerconditie

Beoordelen van lagerconditie om vroegtijdige uitval te voorkomen.

Bepalen van de levensduur

Doel van de lagercoditiebeoordelingen is het vaststellen van de nog te verwachten levensduur; regelmatige beoordelingen geven komende defecten tijdig aan en door juiste interpretatie van de meetwaarden kunnen onderhoudsstops tijdig ingepland worden zodat voortijdige stilstand van de machine ten gevolge van lagerschade tot een minimum beperkt kan worden!

Afhankelijk van uw behoefte kunnen wij lagerconditiebeoordelingen als quick-scan uitvoeren met een handheld trillingsmeetapparaat en onder bedrijfsomstandigheden de conditie van de lagers bepalen. Ook is het met dit meetinstrument mogelijk de smeerconditie te beoordelen. Van de aldus verkregen informatie stellen wij een rapport op en doen, waar nodig, aanbevelingen voor te nemen maatregelen om de lagers in optimale conditie te brengen / houden. Vooral op het gebied van (na-)smering kan er mogelijk geoptimaliseerd worden zodat er niet te weinig- maar zeker ook niet teveel gesmeerd wordt! Uiteindelijk kan dit leidden tot een significante kostenbesparing.

Condition Monitoringsprogramma

Met behulp van een betrouwbaar Condition Monitoringsprogramma krijgt u inzicht in de werkelijke conditie van uw lager en wisselt u het lager op het juiste moment. Onnodige revisies, waarbij lagers met een uitstekende conditie worden gewisseld, worden hiermee voorkomen en vroegtijdig falen van een lager wordt tot een minimum beperkt.

Oorzaken lageruitval

Wanneer een lager vroegtijdig uitvalt, is er vrijwel altijd sprake van niet optimale omstandigheden, welke een versnelling van het slijtageproces als gevolg hebben gehad. Hieronder worden kort de belangrijkste oorzaken beschreven.

Ontwerpfouten, hogere toerentallen, hogere belasting, onderbelasting, montagefouten, smeerproblemen, transportschade of gewoon onjuist gebruik zijn allemaal veel voorkomende oorzaken van overbelasting van een lager.

Daarnaast zijn smeringsproblemen ook nog altijd verantwoordelijk voor een groot deel van het vroegtijdig falen van het lager. Te weinig aandacht voor het smeerbeheer leidt vaak tot onder- of juist oversmering. Daarnaast zorgt het door elkaar gebruiken van verschillende smeermiddelen ook regelmatig voor problemen. Sommige smeermiddelen kunnen sterk op elkaar reageren en daardoor een vermindering of zelfs het compleet verdwijnen van de smeereigenschappen tot gevolg hebben.

Zwerfstromen

Bij elektromotoren, in het bijzonder wanneer deze zijn uitgerust met een frequentieregelaar, bestaat de kans op het ontstaan van zogenaamde “zwerfstromen”. Deze zwerfstromen veroorzaken een stroomdoorslag via het lager wat een soort “elektrisch lassen” in het roterende lager als gevolg heeft. Dit “elektrisch lassen” leidt tot beschadigingen aan het oppervlak van zowel buitenring als binnenring van het lager.

SPECIALISTISCHE UITVOERING

Het is algemeen bekend dat het monteren van lagers enkel met veilige, schone en daarvoor bestemde gereedschappen uitgevoerd dient te worden. Er vallen nog altijd lagers en dus machines uit, kort nadat deze zijn gereviseerd. Lagerschade-analyse toont in veel van deze gevallen aan dat overbelastingen tijdens de montage van het lager hiervan de oorzaak zijn. Ook onderbelasting na het in bedrijf nemen door de modernste lagers van tegenwoordig is een veelkomend probleem.
Kan de reductie zijn in levensduur van een lager bij een uitlijnfout
0 %
Van vroegtijdige lageruitval kan voorkomen worden
0 %
Levensduurverlenging kan gerealiseerd worden met condition monitoring
0 %

Kies voor betrouwbaarheid