Ga naar de inhoud

Beoordeling

Wij kunnen diverse beoordelingen uitvoeren op uw installaties.

Periodieke trillingsmetingen

Doormiddel van periodieke trillingsmetingen te verrichten aan de installaties, wordt een historie opgebouwd waardoor een goed inzicht wordt verkregen in veranderingen in het trillingsgedrag van de betreffende installatie. Op deze manier wordt geprobeerd het aantal onverwachte stilstanden te minimaliseren. Tevens wordt het mogelijk onderhoudsacties te plannen. In bepaalde gevallen wordt getracht de standtijd van de betreffende installatie te verlengen.

Twee methodes

De beoordeling van de conditie van de installaties geschiedt volgens twee methodes:

  1. Analyse van de trillingspectra volgens ISO 18436 gecertificeerd
  2. ISO machinerichtlijn 10816-3 en 10816-7.

Zone A

Nieuwe machines zouden een trillingsniveau moeten hebben die aan deze zone voldoet.

Zone B

Machines waarvan de trillingen in deze zone liggen worden als aanvaardbaar beschouwd en kunnen zonder beperking in bedrijf blijven.

Zone C

Machines waarvan de trillingen in deze zone liggen worden als kritisch beschouwd. De machine kan nog een beperkte tijd in bedrijf blijven totdat een gunstige gelegenheid

zich voordoet om onderhoudsacties uit te voeren.

Zone D

Trillingsniveaus in deze zone worden als dermate gevaarlijk beschouwd dat schade aan de installatie kan ontstaan.

Kan de reductie zijn in levensduur van een lager bij een uitlijnfout
0 %
Van vroegtijdige lageruitval kan voorkomen worden
0 %
Levensduurverlenging kan gerealiseerd worden met condition monitoring
0 %

Kies voor betrouwbaarheid