Ga naar de inhoud

Thermografie

Het opsporen van afwijkingen in de installatie.

Thermografie en boroscopie inspecties

Eén van de instrumenten waar wij regelmatig gebruik van maken bij onze inspecties aan o.a. lagers is onze warmtebeeldcamera. Temperatuur van lagers is enorm belangrijk en zegt iets over de gebruiksomstandigheden; daarnaast is een lagertemperatuur van een in bedrijf zijnde machine van belang voor een juiste smeermiddelkeuze.

Temperaturen zijn in industriële processen zeer belangrijk. Want veranderingen in een proces hebben vaak invloed op de temperatuur. Hierbij valt te denken aan overgangsweerstanden, wrijving in een lager, wanddikteverschil in leidingwerk, etc. De temperatuur is dan ook vaak een uitstekende controleparameter.

Thermografie wordt steeds meer toegepast in de techniek. Alle materialen en objecten zenden namelijk infraroodstraling uit. Thermografie is de techniek die deze onzichtbare stralingen zichtbaar maakt.

Thermografie
Thermografie-3
Thermografie-2

Unieke combinatie

Ondanks dat temperatuur een belangrijke parameter is in veel processen zijn er ook veel problemen te noemen waarbij alleen thermografische inspectie niet afdoende is. MK vibration engineer biedt daarom de unieke combinatie van trillingsmetingen en thermografische inspecties.

Voor de conditiebewaking van complexe machines kan thermografie een belangrijke aanvulling zijn op de trillingsmetingen en kunnen er nog meer gedetailleerde analyses worden uitgevoerd. Ook zijn wij in staat om in een enkel bezoek de trillingen van uw machinepark te monitoren,  en al uw koelproblemen, overbelasting en hoge overgangsweerstanden in uw elektrische installaties op te sporen. Deze combinatie van disciplines en onze jarenlange ervaring in industrieel onderhoud besparen u veel tijd, kosten en risico’s.

Periodieke thermografische inspecties leveren tevens een kostenbesparing op uw energieverbruik en eventuele verzekeringspremies.

Thermografie-4
Kan de reductie zijn in levensduur van een lager bij een uitlijnfout
0 %
Van vroegtijdige lageruitval kan voorkomen worden
0 %
Levensduurverlenging kan gerealiseerd worden met condition monitoring
0 %

Kies voor betrouwbaarheid