Ga naar de inhoud

Conditiebewaking

Conditiebewaking is het meten (natuurkundige grootheden) van het verloop van de conditie over een bepaald tijdvak van een machine / installatie.

Conditie bepalen

Metingen kunnen:

 • periodiek bijv. 1 x per maand met de voorwaarden: als conditie niet snel achteruit kan gaan en als gevolgschade van falen klein is. Voorbeeld : remtest bij APK

 • permanent24 u. / dag met devoorwaarden: als conditie snel achteruit kan gaan en als  de gevolgschade van falen groot is.

Conditiebewaking is objectief en geeft trend te zien. Voorbeeld: Intensive Care of bewaking krachtcentrale.

 

Conditiebepaling en Conditiebewaking.

Iedere installatie, machine, component of element takelt op den duur af. Ter voorkoming van onverwachte stilstand door een storing kan er periodiek geïnspecteerd worden.

De inspectie maakt deel uit van het Preventief Onderhoud.

Stappen:

 1. Vaststellen conditie machine(onderdeel)
 2. Beoordelen van de conditie (goed, voldoende, onvoldoende)
 3. Beslissen, plannen
 • periodiek onderhoud
 • modificaties / verbeteringen
 • opheffen onveilige situaties
 • optimaliseren van het onderhoudsplan.

Trillingsmetingen

Door middel van het toepassen van trillingsmetingen kunnen op een vrij eenvoudige manier de volgende machinefouten worden opgespoord:

 • Onbalans
 • Uitlijnfouten
 • Speling
 • Lagerschade
 • Wrijving
 • Elektrische problemen
 • Resonantie
 • Riemfouten
 • Smeerproblemen
 • Tandwielschade
 • Losheid
 • Trillingsniveaus

Inspectie tijdens bedrijf

Ieder verdacht verschijnsel (geluid, trilling, stank of afwijkend product, enz) wordt door MK Services opgemerkt.

Actie: storingsbron opsporen en uitschakelen, vervolgens hiervan een rapportage schrijven en delen met de klant.

Welke preventieve inspecties kunnen tijdens bedrijf worden toegepast? (en kunnen tot actie leiden)

 • verloop van productkwaliteit.
 • trillingsmetingen (resultaten in trend uitzetten),
 • metingen van onbalans,
 • meten temperatuursveranderingen,
 • meten flow en of opbrengst
 • meten energieverbruik (P = U * I)
 • thermografie
 • endoscopie
 • olieanalyse / smeerolie analyse
 • ultrasound
 • lekdetectie

 

De conditie van een machine of asset kan op meerdere manieren bewaakt worden. Een groot deel van de machines wordt bewaakt door middel van periodieke trillingsmetingen. Hierbij wordt dezelfde machine in een vaste interval onder zo veel mogelijk de zelfde omstandigheden gemeten. Wanneer een machine of component slijtage vertoont zal het trillingsniveau toenemen. De conditie van een machine kan ook bewaakt worden door de olie periodiek te laten analyseren. Het bewaken van de toestand van een machine, ook wel condition monitoring of machine-conditiebewaking genoemd, is het monitoren van roterende machines tijdens bedrijf door het uitvoeren van trillingsmetingen. Denk hierbij aan turbines, pompen, compressoren, turbo-chargers, motoren, tandwielkasten, blowers, rollen, mixers, et cetera. Met behulp van de data die met de meetapparatuur wordt gegenereerd kan worden bepaald wanneer onderhoud nodig is. Dit wordt ook wel predictief onderhoud of voorspellend onderhoud genoemd.

Deze aanpak is goedkoper én veiliger dan preventief onderhoud waarbij op voorhand onderdelen worden vervangen zonder te weten of dit wel al nodig is. Het bewaken en monitoren van de conditie van een machine geeft inzicht in slijtage, beschadiging en mechanische risico’s van machine-onderdelen. Dit voorkomt onnodige en ongeplande stilstand omdat aan de hand van trendanalyses kan worden bepaald of onderdelen al aan vervanging toe zijn.

Het periodiek meten van een machine geeft inzicht in de verandering van trillingsgedrag van installaties. Door met een vast interval trillingsmetingen uit te voeren kan er een trend worden opgebouwd. Uit de trend en data analyse zal vervolgens blijken wat de oorzaak is van deze verandering en kunnen er correctieve maatregelen geadviseerd worden.

Condition monitoring in de vorm van trillingsmetingen heeft vele voordelen, zowel financieel als op het gebied van veiligheid. Naast het in kaart brengen van de schade of slijtage, is het ook mogelijk om verder vooruit te kijken waarmee veel onnodige kosten bespaard kunnen blijven. Zo kan machine-conditiebewaking zorgen voor het optimaal benutten van bijvoorbeeld een turbine of gearbox. Door deze aanpak is precies duidelijk wat de levensduur van een turbine is, of wanneer een tandwielkast een reparatie nodig heeft. Deze inzichten zijn essentieel om alles goed draaiende te houden en de machines optimaal te benutten. Enkele veel voorkomende problemen die naar voor kunnen komen zijn lagerschade (zowel wentellagers als glijlagers), machine-onbalans, problemen met de fundatie, tandwielslijtage, foutieve koppelingen. Dit zijn echter slechts enkele problemen die met trillingsmetingen aan het licht kunnen komen.

Er zijn veel manieren waarmee je machines of zelfs complete systemen kunt bewaking. Met bewaking kun je vroegtijdig eventuele schade en mogelijke storingen opsporen. Maar bewaking – vaak ook conditiebewaking genoemd –  is echter niet altijd economisch zinvol voor elke machine of systeem. Conditiegestuurd houdt in dat machines niet op basis van uitval of periodiek onderhoud worden onderhouden. Bij deze strategie wordt conditiebewaking gebruikt om onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Met conditiebewaking kijk je naar de actuele toestand van de machine of systeem.

Om de staat van de machine te bekijken zijn er verschillende methoden beschikbaar. Deze kun je zowel stand-alone als in combinatie toepassen. De uitkomst van deze conditiemonitoring neem je mee in de onderhoudsplanning. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende variabelen.

Door conditiegestuurd onderhoud verlaag je de kans op kostbare productieonderbrekingen en bespaar je op deze manier veel kosten. Daarom is conditiegestuurd onderhoud dan ook goed te gebruiken voor essentiele onderdelen, machines en systemen waarbij nauwkeurigheid belangrijk is. Hoewel zo’n bewakingssysteem geld kost verdien je dit vaak al terug door het voorkomen van de eerste schade.

Trillingsmeetprocedures zijn een goede indicator voor de verslechterende conditie van de machine en zijn het beste middel voor vroege detectie van beschadigingen aan de rollagers. met een mobiel apparaat voor de registratie van trilling, temperatuur en snelheid. Bijkomend voorzien wij de meting met een stationair systeem voor continue online bewaking. Het doel is hier om de levensduur van uw installatie te verhogen door middel van regelmatige trillingsmetingen.

Kies voor betrouwbaarheid