Ga naar de inhoud

Lager inspectie

Wat zijn de 4 belangrijkste oorzaken van vroegtijdige lageruitval?

Bepalen van de levensduur

Doelmatig onderhoud is van essentieel belang om vroegtijdig lageruitval te voorkomen. Wist je dat meer dan 60% van de lagers die vroegtijdig uitvallen, uitvallen door factoren die je zelf kunt beïnvloeden?

De 4 belangrijkste oorzaken van vroegtijdige lagerschade:

1.Slechte smering (36%)

De grootste oorzaak van vroegtijdig lageruitval heeft te maken met smering van lagers. Dat kan te weinig of juist te veel smering zijn, of een onjuiste keuze van het smeermiddel.

2. Vermoeiing (34%)

Nummer 2 heeft te maken met vermoeiing van het lagermateriaal. Dit komt door steeds wisselende belastingen op het loopbaanoppervlak van het lager. Het gevolg van vermoeiing is uitbrokkeling van het materiaal en dus uitval van het lager. Met behulp van conditiebewakingsapparatuur kun je lagerbeschadigingen vroegtijdig detecteren en daarmee dus ongewenst lageruitval voorkomen.

3. Slechte montage (16%)

Zo’n 16% van de vroegtijdige uitval komt door onjuiste montagemethoden en het niet gebruiken van de juiste gereedschappen. Een bekend voorbeeld van hoe het niet moet is een hamer met een oud stuk buis. Afhankelijk van het type en grootte van het lager is een mechanische, verwarmings- of hydraulische montagemethode vereist.

4. Vervuiling (14%)

De hekkensluiter in deze top 4 is vervuiling. Slechte afdichtingen of onjuiste afdichtingskeuze zorgen voor vervuilingsproblemen van lager en smeermiddel en daarmee dus voor 14% vroegtijdig lageruitval.

Lager opbouw

Wentellagers worden in nagenoeg iedere roterende constructie toegepast en ingebouwd. Ongeveer 0,5% van alle toegepaste lagers valt vroegtijdig uit, maar omdat er miljoenen lagers worden ingezet lijkt, het uitgedrukt in aantallen, een aanzienlijke hoeveelheid.

Een vroegtijdig uitgevallen lager wordt gedefinieerd als een lager wat zijn berekende theoretische levensduur niet heeft gehaald. De vroegtijdige uitval wordt veroorzaakt door een externe factor die bij het ontwerp niet was voorzien. Slechts 0,05% van de lagers valt uit door een fabricage- of materiaalfout. Hierdoor kan een vroegtijdige lageruitval niet zomaar als een fout in het lager aangerekend worden.

De ervaring leert dat uitval slechts zelden veroorzaakt wordt door een fout in het lager, maar eerder is toe te kennen aan een montagefout of een onvoorziene omstandigheid tijdens bedrijf.

Het is dan ook zaak dat men zich strikt aan de montage-instructies als opgegeven door de leverancier houdt. De kans op montagefouten is op dat moment het geringst. Tevens is het aan te bevelen om de onderhoudsinstructies als opgegeven door de constructeur van de betreffende machine, gedurende de gehele levensduur van het lager naar behoren uit te voeren.

Lagerschades kunnen voor 80 % gerangschikt worden onder schade door onjuiste montage, onjuiste passingen en ontoereikende smering tijdens bedrijf. De overige 20% van de lagerschades heeft een andere oorzaak.

Lageruitval toepassingen

De gevolgen van het toepassen van het onjuiste smeermiddel bij wentellagers zijn vaak niet te overzien. Warm- en vastgelopen lagers, uitgelopen assen en huizen, onvoorziene machine stilstand en hoge reparatiekosten.

Door middel van trillingsmetingen uit te laten voeren kan vroegtijdige lagerschade worden gedetecteerd. Afhankelijk van welke leverancier meetapparatuur je gebruikt worden dergelijke metingen ook wel envelope, piekvue, BCU (Bearing Condition Unit), HD Envelope, Demodulatie enz.

Palomar, USA introduceerde eind jaren ’80 de enveloptechniek. Dit bedrijf werd al snel overgenomen door SKF dat ook de benaming ‘ENV’ bleef gebruiken. CSI gebruikt de naam ‘peakvue’. Commtest noemt de techniek ‘demodulation’. Schenck hanteert de term BCU (Bearing Condition Unit). Maar het komt allemaal op hetzelfde neer.

Trillingen als gevolg van lagerschade bij wentellagers hebben een impulsachtig karakter: een felle maar kortstondige trilling met een hoge frequentie. Dit specifieke trillingsgedrag kan lang onopgemerkt blijven in een normaal trillingsspectrum omdat allerlei andere trillingen dit maskeren. Een fatale schadeontwikkeling wordt dan te laat opgemerkt.

Kies voor betrouwbaarheid