Ga naar de inhoud

Machineconditie diagnose

Om de staat van een machine in kaart te brengen kan meer worden gedaan dan alleen trillingsmetingen. Zo zijn er nog veel meer technieken welke een inzicht in de staat van uw machine geven. Deze pagina verteld je daar meer over. 

Conditie bepalen

De ene techniek vervangt de andere niet maar moet worden gezien als een aanvulling op. Ook is het afhankelijk van het type machine. Zo vereist een elektromotor weer een andere aanpak dan een tandwielkast. Zijn de lagers vetgesmeerd of draaien deze in een oliebad? Is uw elektromotor door middel van een frequentieregelaar aangestuurd of direct op het spanningsnet? Draait de as snel of langzaam. Hoe belangrijk is uw machine en wat is het afbreukrisico. Dit zijn allerlei vragen welke beantwoord moeten worden om tot een goede en complete macchine conditie diagnose te komen.

Wij kunnen voor u de volgende technieken toepassen om inzicht te geven in de conditie van uw machinepark:

 • Periodieke ‘route-based’ trillingsmetingen (m.b.v. 2-kanaals data analyzer).
 • Balanceren on-site (m.b.v. mobiel balanceer apparaat).
 • Troubleshooting rotating equipment (grondoorzaken aanwijzen, problem solving).
 • Nulmetingen (bijv. na een revisie of eerste ingebruikname).
 • Resonantie meting, Run up/Coast down (fase-amplitude meting).
 • Excitatiemetingen/Bumptest (eigen frequentie bepalen).
 • Thermografische metingen (m.b.v. warmtebeeld camera).
 • Boroscopie (bijv. tandwielkasten inwendig inspecteren).
 • Visuele inspecties.
 • Oliemonstername en olieanalyse.
 • Smeertechnisch onderhoud en advies.
 • Sonisch smeren (voor een nauwkeuriger en effectiever nasmeerproces en optimale lagerprestaties).
 • Stroomdoorgang metingen CMS/EDM (om vast te stellen of elektrische ontlading via de lagers naar aarde plaatsvindt).
 • Lagerbelasting uitrekenen in 3D-model.
 • Advies m.b.v. conditiebewaking, voorspellend onderhoud, verschillende meetsystemen en te hanteren onderhoudsstrategie.
 • Bovenstaande werkzaamheden worden vanzelfsprekend uitgevoerd met state-of-the-art gekalibreerde apparatuur.

Trillingsmetingen

Door middel van het toepassen van trillingsmetingen kunnen op een vrij eenvoudige manier de volgende machinefouten worden opgespoord:

 • Onbalans
 • Uitlijnfouten
 • Speling
 • Lagerschade
 • Wrijving
 • Elektrische problemen
 • Resonantie
 • Riemfouten
 • Smeerproblemen
 • Tandwielschade
 • Losheid
 • Trillingsniveaus

Conditie bepalen

Balanceren

Door het balanceren van een pompwaaier of ventilatorwaaier kunnen wij het trillingsniveau weer volgens specificatie krijgen. Wij beschikken hiervoor over de juiste en nodige apparatuur om on-site uw equipment te balanceren. Hierdoor hoeft de waaier niet uitgebouwd te worden en kan de downtime tot een minimum beperkt worden.

Visuele inspectie:

Door het laten uitvoeren van visuele inspecties kan een goed beeld inzichtelijk gemaakt worden over de staat van uw machinepark. Hierbij letten wij op lekkages, olieniveaus, geluid, trillingen ne veiligheid.

Stroomdoorgang:

Wanneer elektromotoren frequentiegestuurd aangedreven worden bestaat er de kans dat er vonkoverslag door het lager optreedt. Hierdoor wordt het lager onjuist belast en zal deze gaan falen.  Doormiddel van apparatuur kunnen wij een indicatiemeting uitvoeren waarmee wij deze elektrische ontladingen kunnen detecteren.

Smeertechnisch onderhoud en advies:

Wij beschikken over de nodige kennis en apparatuur om lagers en tandwielkasten te voorzien van de nodige en juiste hoeveelheid smeermiddel. Hiernaast kan een oliemonster genomen worden en hiervan een analyse gemaakt worden. Tevens kunnen wij voor de juiste beluchting en ontluchtingsfilters zorgen.

Thermografie warmtebeeld:

Wij beschikken over een warmtebeeld camera waarmee wij in staat zijn ongewenste temperatuurverhogingen te detecteren. Hierdoor kan in inzicht verkregen worden van de staat van uw machine. Tevens is dit een manier om meerdere machines met elkaar te vergelijken.

Na de werkzaamheden ontvangt u altijd een uitgebreide rapportage voorzien van conclusies en adviezen.

Wij zijn merk onafhankelijk en geven daardoor altijd onafhankelijk advies, kunnen snel schakelen en vaak dezelfde dag nog inspringen om een mogelijke oorzaak van problemen te lokaliseren, ook zonder periodieke voorgeschiedenis.

Ons streven is altijd hetzelfde, namelijk het voorkomen van ongeplande downtime en het verbeteren van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de aanwezige rotating equipment bij u als klant. 

Kies voor betrouwbaarheid