Ga naar de inhoud

Oliemonstername

Een cruciaal onderdeel van het onderhoud.

Compleet smeertechnisch onderhoud

Om verschillende redenen kan het nuttig zijn om de olie in een werktuig te laten analyseren. Maar het is echter niet zo simpel als een potje vullen met olie vanuit de aftapplug.

Om vervuiling van buitenaf van de olie tegen te gaan is het heel belangrijk om schoon te werken. Het oliemonsternameflesje mag niet vervuild raken.

Het is van cruciaal belang dat oliemonsters op de goede manier worden genomen.Monstername pomp en fles 250 ml

Indien de verkeerde plaats of verkeerd tijdstip of met verkeerde tools wordt gewerkt, kunnen samples gewoon waardeloos zijn en zelfs foute indicaties geven van de conditie van de smeermiddelen. 

Het is daarom van groot belang:

 • sample olie op de juiste plaats op uw machine/reservoir
 • sample smeermiddel op het juiste tijdstip ( stilstand machine of in productie )
 • sample met de juiste tools ( aftappunten, schone flesjes, enz)

Manieren van olie afname

Een oliemonster kan via de volgende manieren genomen worden.

 • Vacuumpompjes.

Middel een vacuumpomp wordt de olie uit het werktuig gezogen en in het monstername flesje gepompt. Hiermee kan zonder eerder getroffen maatregelen toch olie op de juiste manier uit een werktuig gehaald worden. Nadeel hiervan is dat er makkelijker vervuiling van buitenaf in het werktuig kan komen door het openen van bijvoorbeeld een inspectiedeksel of vulplug.

 • Goedkoop, eenvoudig en een van de meest gebruikte methoden voor oliebemonstering
 • Vacuümpompen kunnen worden gebruikt met peilstokbevestigingsbuizen en andere systeempunten zonder druk, zoals geïnstalleerde bemonsteringskleppen, oliepeilpluggen, olievulpoorten en radiatordoppen
 • Een buis wordt door een vulpoort of dipstickpoort ingebracht en het monster wordt ongeveer halverwege het oliepeil genomen en moet elke keer op hetzelfde niveau worden getrokken
 • Slangen moeten zorgvuldig worden ingebracht om te voorkomen dat vuil langs de zijkanten van de behuizing of andere binnenoppervlakken wordt geschraapt
 • Quick-connect bemonsteringsklep kan worden geïnstalleerd om de bemonstering te verbeteren
 • Een groot volume olie is nodig voor een goede spoeling om een representatief monster te verkrijgen (5-10: 1 verhouding)
 • Systemen worden vaak uitgeschakeld voor deze methode, waardoor monsters zo snel mogelijk moeten worden genomen om de effecten te minimaliseren.

Monstername ventielen

Dit zijn ventielen die vooraf op het werktuig gemonteerd worden en hiermee een schone en makkelijkere toegang geven tot het nemen van een oliemonster. Deze zijn er in zeer veel vormen en maten en per werktuig zal bepaald worden welke de beste keuze is.

 • Grote verscheidenheid aan beschikbare opties om aan de behoeften van uw systeem en olieanalyseprogramma te voldoen
 • Voor hogedruksystemen zijn drukreduceerkleppen, monsterpoortadapters en buizen nodig.
 • Voor lagedruksystemen kan een vacuümpomp met een speciale ventieladapter nodig zijn om de vloeistof op te zuigen.
 • Voorkomt lekken en monsterbesmetting
 • Verstoord de werking van de machine niet
 • Oorzaak van weinig stromingsbeperking bij vloeistoffen met een hogere viscositeit 

Oliemonstername

Olieanalyse is een economische en zeer effectieve methode om de toestand van de machine te bewaken en vroegtijdige waarschuwingssignalen van problemen en storingen te detecteren. Olieanalyseresultaten en diagnoses zijn echter slechts zo goed als de kwaliteit van het oliemonster. Om de effectiviteit van uw olieanalyseprogramma te maximaliseren, moet oliebemonstering worden uitgevoerd met enkele belangrijke doelen in gedachten.

 • Maximaliseer de gegevensdichtheid: Het oliemonster moet representatief zijn voor de toestand van het smeermiddel (viscositeit, additieve uitputting, oxidatie, nitratie) en de toestand van het onderdeel (slijtagemetalen, verontreiniging, corrosie) op het moment van bemonstering.
 • Minimaliseer gegevensverstoring: Er moet bemonstering worden gedaan om verontreiniging te minimaliseren.
 • Maximaliseer consistentie: Consistente bemonsteringsprocedure en timing bieden meer representatieve steekproeven en nauwkeurige gegevens en trending.
 • Maximaliseer relevantie: Bemonsterings- en testfrequentie zijn gebaseerd op uw specifieke apparatuur en behoeften van uw bedrijf. Monsters worden onmiddellijk ingediend om ervoor te zorgen dat de gegevens en resultaten zo relevant mogelijk zijn.

 

Neem een oliemonster van een actieve of recent draaiende installatie. Het systeem mag niet inactief of “koud” zijn. Om de nauwkeurigheid van de gegevens te maximaliseren, moet het oliemonster representatief zijn voor de olie terwijl deze tijdens normaal bedrijf door uw apparatuur stroomt. De apparatuur moet onder normale werkomstandigheden en bedrijfstemperatuur draaien, zodat het monster kan worden genomen onder omstandigheden die normale slijtage zouden veroorzaken. Idealiter zou de apparatuur ongeveer een uur voorafgaand aan de bemonstering moeten hebben gedraaid.

Afhankelijk van het systeem is het nemen van een oliemonster terwijl de apparatuur in bedrijf is mogelijk niet mogelijk of veilig. In dit geval moeten oliemonsters zo snel mogelijk worden geëxtraheerd nadat de apparatuur is gestopt om het verlies van gegevens door de effecten van bezinking te minimaliseren. Houd alle bemonsteringsaccessoires en apparatuur klaar voordat deze wordt uitgeschakeld, zodat de bemonstering zo snel mogelijk kan worden uitgevoerd. Idealiter moet oliebemonstering worden gedaan binnen 10-15 minuten na het afsluiten.

Oliemonstername
Oliemonstername smeertechniek

Kies voor betrouwbaarheid