Ga naar de inhoud

Preventief onderhoud

Preventief onderhoud, soms kortweg PO genoemd, is onderhoud dat routinematig wordt uitgevoerd om de kans op uitval van apparatuur te verkleinen. Het wordt gedaan terwijl de apparatuur in goede conditie is voordat er een storing heeft plaatsgevonden. Het doel van PO is het identificeren van vroege tekenen van een defect om het risico van ongeplande storingen te minimaliseren en de noodzaak van correctief onderhoud te verminderen.

Wat is het verschil tussen preventief en correctief onderhoud?

Als je een auto hebt, begrijp je waarschijnlijk het belang van routineonderhoud. Het belangrijkste zaken, zoals het verversen van de olie of het controleren van de bandenspanning, kunnen u helpen kleine problemen op te vangen en te corrigeren die mogelijk ernstig kunnen worden. Ditzelfde principe kan worden toegepast op de apparatuur in uw faciliteit.

Preventief onderhoud, soms kortweg PO genoemd, is onderhoud dat routinematig wordt uitgevoerd om de kans op uitval van apparatuur te verkleinen. Het wordt gedaan terwijl de apparatuur in goede conditie is voordat er een storing heeft plaatsgevonden. Het doel van PO is het identificeren van vroege tekenen van een defect om het risico van ongeplande storingen te minimaliseren en de noodzaak van correctief onderhoud te verminderen.

Onderhoudstaken, zoals het reinigen van apparatuur, het vervangen van versleten onderdelen en het smeren van onderdelen, zorgen ervoor dat uw installatie op het hoogste niveau van efficiëntie draait. 

Ultrasound

Bij correctief onderhoud worden defecten gesignaleerd en direct gerepareerd. De installatie wordt hierbij stilgelegd en u heeft te maken met downtime. Bij preventief onderhoud wordt de machine ook stilgelegd en worden onderdelen preventief vervangen om de kans op storing of uitval in de toekomst te voorkomen.

Om een gedegen preventief onderhoudsplan samen te stellen is het van belang om te bepalen wat uw meest belangrijke apparaten, machines of objecten zijn. Bovendien moet u een goed inzicht hebben in het gehele proces; wat heeft echt baat bij een preventief onderhoudsplan?

Er zijn namelijk bedrijven die vrij veel geld verspillen met een preventief onderhoudsplan. Er worden dan onderhoudstaken uitgevoerd die er niet voor zorgen dat uitval voorkomen wordt. Periodiek onderhoud is vaak een onderdeel van preventief onderhoud. Dit wordt gedaan op basis van voorspellingen. Helaas werkt dit niet altijd in de praktijk. Uitval van machines komt, ondanks periodiek onderhoud, nog steeds voor. 

De voordelen van preventief onderhoud zijn:

  • Minder uitval van apparatuur
  • Minder onderbrekingen van productieprocessen
  • Langere levensduur
  • Verbeterde efficiëntie
  • Verhoogde veiligheid op de werkvloer 
Ultrasoon meten

Diverse meetmethodieken:

Wanneer u een gedegen preventief onderhoudsplan heeft, dan kan dit ervoor zorgen dat het u kostenbesparingen op gaat leveren. Machines, apparaten of objecten gaan langer mee, ze werken zuiniger en processen worden minder onderbroken. De betrouwbaarheid van apparaten, of de werking van een systeem, wordt verbeterd. Machines en processen kunnen hierdoor ononderbroken door blijven draaien. Door uitval, storingen en stilstand te voorkomen kunt u aanzienlijke kostenbesparingen doen.

Op de lange termijn zal een gedegen preventief onderhoudsplan ervoor zorgen dat de algehele levensduur van uw apparatuur wordt verlengd. Niet alleen dat, ook de waarde van objecten of machines worden verbeterd. Preventief onderhoud zorgt op den duur voor toename van efficiëntie en bovendien veiligheid.

De voordelen en toepassing van conditiegebaseerd onderhoud

Conditiegebaseerd onderhoud, ook wel predictief of voorspellend onderhoud genoemd, voorspelt wanneer falen kan optreden en onderhoud nodig is. Het heeft als doel uitval te voorkomen door het benodigde onderhoud precies op tijd uit te voeren. Idealiter wordt met conditiegebaseerd onderhoud de frequentie van onderhoudsactiviteiten zo laag mogelijk gehouden, ongepland reactief onderhoud voorkomen en kosten vanwege te vroeg uitgevoerd onderhoud gereduceerd.

Voor het bewaken van de conditie kunnen verschillende technieken worden gebruikt. Hiervoor moet de actuele status van het bedrijfsmiddel realtime kunnen communiceren met uw onderhoudsmanagementsysteem. Voorbeelden van dergelijke statussen zijn de temperatuur, het aantal uren in bedrijf, het energieverbruik, de productie-omvang, foutmeldingen of andere waarden die uitval of de behoefte aan onderhoud kunnen voorspellen. De keuze voor de juiste methode en techniek voor het bewaken van de conditie is een belangrijk aspect en moet in samenspraak met de leverancier en technische specialisten worden gemaakt.

Geschikt voor conditiegebaseerd onderhoud zijn bedrijfsmiddelen die een bedrijfskritische rol vervullen, waarvan storingen of uitval op een kostenefficiënte wijze voorspeld kunnen worden door realtime monitoring en waarvan de kans op falen niet primair tijd gerelateerd is.

Preventief onderhoud en onderhoudsbeheer software

Preventief onderhoud is complexer te coördineren dan reactief onderhoud, omdat onderhoudsplannen ruim voor de uitvoering bekend moeten zijn. Conditiegebaseerd onderhoud is nog complexer om te coördineren dan tijdgebaseerd onderhoud. Het vereist immers een strategie en de implementatie daarvan om de conditie van bedrijfsmiddelen real-time te bewaken.

In beide gevallen is een onderhoudsbeheer softwareoplossing noodzakelijk, zoals een IWMS, FMIS of CAFM. Wanneer onderhoud gepland en bijgehouden wordt door middel van pen en papier of Excel, is het onmogelijk verschillende onderhoudsscenario’s te evalueren, activiteiten en budgetten te plannen of uitvoeringskosten te bewaken. Onderhoudsbeheer software ondersteunt managers de kwaliteit en kosten te bewaken en te voldoen aan wet- en regelgeving. Onderhoudsmedewerkers en field engineers kunnen hun werkvoorraad, documentatie en planningen realtime inzien en werkorders kunnen niet kwijt raken. Bovendien worden onderhoudsactiviteiten beter gepland, sneller uitgevoerd en wordt het werk op een veilige manier uitgevoerd.

Kies voor betrouwbaarheid