Ga naar de inhoud

Tandwielkast inspectie

Tandwielkastinspecties zijn bij uitstek geschikt voor preventief onderhoud. Voorkom daarom een grote kostenpost en laat uw tandwielkasten regelmatig inspecteren. De frequentie van de tandwielkastinspecties kunnen wij in overleg met u bepalen. Over het algemeen worden deze inspecties op jaarbasis uitgevoerd. 

Wat wordt er geinspecteerd?

  • Nemen van axiale en radiale spelingen van in- en uitgaande as
  • Inspectie van de koppeling
  • Visuele controle van lookvlakken en tandwielen
  • Controle van fundatiebouten
  • Controle van smeerolie systeem
  • Controle tijdens draaien op schakelgedrag, drukken, temperaturen en olielekkages
  • Nemen van oliemonster ter analyse


Bij een visuele check van tandwielkast is het aanbevolen de tandwielkast eerst langs de buitenzijde te reinigen alvorens de inspectieluiken te openen. Een tandwielkast staat immers vaak opgesteld in een vervuilde omgeving en de kans op contaminatie bij het openen van de inspectieluiken is dan een risico. Vervolgens dient de behuizing gecontroleerd te worden op corrosie, olielekkages en andere schade. Bij het verwijderen van de drukontluchter dient een oliemonster genomen worden voor analyse. Deze analyse zal een eerste beeld geven van de status van de onderdelen inwendig.

De inspectie van een tandwielkast kan uit verschillende technieken bestaan. Zo kan gekozen worden voor trillingsmetingen en daarbij behorende FFT spectrum analyse. Maar ook uit inspectie van oliepeilglazen, vervuiling, tandwielkast ontluchter inspectie, ook wel breather genoemd. Maar dit kan ook zijn een inwendige inspectie van de tandwielkast door middel van het inspectie luik te openen en de tandwielen visueel te inspecteren. Indien nodig hebben wij de beschikking over een boroscope  Middels deze boroscoop zijn wij in staat op een inspectie aan onderdelen uit te voeren welke via het inspectieluik niet zichtbaar zijn. Tevens kunnen wij in en tussen de rolelementen van sommige lagers komen. Hierdoor kan een goed beeld verkregen worden van het loopoppervlak van de buitenring.

Op deze manier kan een goed beeld verkregen worden van de staat van uw equipment zonder deze te demonteren en te verschepen naar een werkplaats. 

Kies voor betrouwbaarheid