Ga naar de inhoud

Toezichthouder

Beoordelen van lagerconditie om vroegtijdige uitval te voorkomen.

Toezichthouder / Coordinator

Coördinerend toezicht is een zeer belangrijke dienst die wij u kunnen leveren. Door jarenlange ervaring als klussentrekker, klantcontactpersoon, beheerder en toezichthouder kunnen wij op projectmatige basis of per stilstand/revisie coördinerende toezichthouder leveren die werktuigbouwkundig hun mannetje staan.

Het betreft ten eerste controlerend toezicht op de veiligheid van de werkplek en de veiligheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Ten tweede behelst het coördineren van de samenwerking bij meerdere partijen die elkaar direct of indirect risico’s zouden kunnen toebrengen.

Coördinerend toezicht kenmerkt zich door indirecte communicatie via de hiërarchisch toezichthouder van de uitvoerende partij. Zo wordt er gecontroleerd op eventuele stagnatie, of het karwei wordt uitgevoerd volgens afspraak, het afnemen en dat dit alles ook veilig gebeurd.

Tijdens het onderhoud van installaties, dient toezicht te worden gehouden op de uitvoer van de onderhoudswerkzaamheden. Ook wordt er coördinerend toezicht gehouden op multidisciplinaire onderhoudswerkzaamheden. De coördinerend toezichthouder heeft een rol als controleur van afspraken (en zonodig stilleggen van het werk via de hiërarchisch toezichthouder) enerzijds en coördineren van veiligheidsaspecten tussen meerdere betrokken partijen anderzijds.

Kan de reductie zijn in levensduur van een lager bij een uitlijnfout
0 %
Van vroegtijdige lageruitval kan voorkomen worden
0 %
Levensduurverlenging kan gerealiseerd worden met condition monitoring
0 %

Kies voor betrouwbaarheid